สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   
 
ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
 
 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2222 1141-55
 
 
 
e- Mail : webteam@moi.go.th
 
 
 
WebSite : http://www.smoi.moi.go.th
 
 
แผนที่ตั้ง (Map)